PW3 Kinderopvang voor gastouders nu voordelig

Posted by on 5 februari 2016

PW3 Kinderopvang voor gastouders

PW3 Kinderopvang voor gastouders

PW3 Kinderopvang voor gastouders

Als gastouder ben je altijd druk met het opvangen van kinderen. Dit doe je met ontzettend veel plezier.
Natuurlijk wil je je verder ontwikkelen en volg je vaak cursussen waar je maar kunt. Je krijgt dan een certificaat van een kinderopvangopleider of van jouw gastouderbureau, maar zo’n certificaat heeft geen MBO- of HBO-status en een diploma PW3 Kinderopvang voor gastouders bestaat ook niet, terwijl je daar wel behoefte aan hebt.
Je hebt de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, het Ervaringscertificaat Gastouderschap behaald, in de verpleging of verzorging gewerkt, maar geen specifieke kinderopvangopleiding voltooid.
Daarom heb je altijd het knagende gevoel gehad van: “Ik wil meer kennis hebben van pedagogiek en van kinderopvang in algemene zin en het ook vertaald zien in een MBO3 diploma. Alleen is dat is voor mij niet te combineren met mijn werk als gastouder en als moeder.”
Eigenlijk ben je op zoek naar een opleiding PW3 Kinderopvang voor gastouders, maar die is ver weg, duur en op tijden die jou en je gezin totaal niet uitkomen.

Ook wordt de cursus vaak op een doordeweekse dag in de avonduren gegeven. Dat is na een lange dag hard werken echt zwaar!
Daarnaast moet je honderden uren stage lopen op kinderdagverblijven tijdens jouw werkuren. Dat kost jou gewoon omzet, dus dan doe je dat niet. Toch blijft jouw wens altijd om een MBO3 diploma op het gebied van kinderopvang te behalen met een CREBOnummer.

STOC Opleidingen heeft de oplossing!

De opleiding pedagogisch werker kinderopvang MBO3 is nu helemaal op maat gemaakt voor gastouders. Daarom noemen wij deze ook PW3 Kinderopvang voor gastouders.
STOC houdt rekening met wat je als gastouder al kunt en integreert wat je nog te leren hebt in jouw werk als gastouder.
Op deze manier leer je al werkend en maak je tijdens jouw werktijd de opdrachten om jouw werk als gastouder naar the next level te tillen.

De overheid is aan het nadenken over nieuwe kwaliteitseisen voor de gastouderopvang. Deze eisen zullen zeker veranderen, maar hoe dit vorm zal worden gegeven is nog niet bekend.

Als je in 2016 begint met je MBO 3 opleiding PW3 Kinderopvang voor gastouders, dan heeft dat veel voordelen:

  • Je onderscheidt je van andere gastouders doordat je werkt aan je beroepshouding en zelfvertrouwen. Dit zorgt voor een professioneler houding naar de ouders;
  • Je staat steviger in je schoenen door je pedagogische kennis. Ouders zien jou nog meer als een autoriteit op het gebied van kinderopvang;
  • Je oefent met het voeren van “lastige gesprekken” met vraagouders, GGD, buren. Dit gaat je beter af, waardoor je sneller een positief resultaat behaalt;
  • Je hebt meer loopbaankansen zoals werken in andere sectoren van de kinderopvang en basisscholen. Hierdoor heb jij een beter CV.

Actualiteit

Als gastouder vang je maximaal 6 kinderen tegelijkertijd op. Je bent in het bezit van een ander diploma dat weinig raakvlakken heeft met jouw werk als gastouder. Toch mag je hiermee als gastouder mee aan de slag. Je pedagogische kennis heb je opgedaan door veel ervaring op te doen, cursussen te volgen, delen van ervaringen met gastouders, cursussen intervisie te volgen etc. etc.
De overheid denkt na over wat te doen met de kwaliteit van kinderopvang en welke eisen er in de toekomst moeten gaan gelden voor gastouders. De gastouderopvang is de afgelopen 10 jaar enorm veranderd. Doordat de subsidie op de opleidingen is afgeschaft en er strengere eisen zijn gaan gelden voor gastouders is het aantal opa’s en oma’s dat kleinkinderen opvangt flink afgenomen.
De gastouders die zich professioneel willen ontwikkelen neemt toe. Veel gastouderbureaus werken hard aan verbetering van de kwaliteit van gastouders door trainingen en cursussen aan te bieden. De verschillen tussen het opleidingsniveau van gastouders en overige vormen van kinderopvang worden kleiner. Dat ziet de overheid ook.

Voor de overige vormen van kinderopvang geldt nu: Medewerkers op de kinderdagverblijven, BSO’s en peuterspeelzalen moeten minimaal opgeleid zijn op MBO-niveau 3. Voor de gastouderopvang ligt deze eis nog op MBO-niveau 2.
Bij veel gastouders en gastouderbureaus is de afgelopen jaren de wens ge-uit dat zij graag een volwaardige opleiding willen voor de gastouders in plaats van veel korte cursussen en trainingen, die niet tot een landelijk erkend MBO-diploma leiden. Een groot deel van deze korte cursussen en trainingen kunnen vervangen worden door deze pedagogisch werk opleiding.

Daarnaast willen veel gastouders op de zaterdagen de opleiding kunnen volgen en zo min mogelijk stage-uren moeten maken. Zij doen immers genoeg ervaring op met hun werk als gastouder.
Als gastouder moet je minimaal een MBO2-diploma hebben, terwijl je qua zelfstandigheid functioneert op HBO-niveau.

De opleiding PW3 Kinderopvang voor gastouders geeft zeker een kwaliteitsimpuls aan jouw werk als gastouder. Je merkt dat de opdrachten die voor de opleiding gemaakt worden direct invloed hebben op jezelf en jouw opvang. Je leert op een andere manier te kijken naar het pedagogisch klimaat, ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen, de veiligheid in huis, kennismakings-, intake- en feedbackgesprekken te voeren met de vraagouders, de aandacht te verdelen bij meerdere kinderen en bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen passende activiteiten aan te bieden.

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>