Programma PW3 Kinderopvang voor gastouders

Programma PW3 Kinderopvang voor gastouders

Programma PW3 Kinderopvang voor gastouders

Programma PW3 Kinderopvang voor gastouders

Deze pagina gaat over het programma PW3 Kinderopvang voor gastouders, de opleiding voor gastouders die meer willen halen uit de diplomaroute of de opleiding Helpende Zorg & Welzijn.

De opleiding PW3 Kinderopvang duurt 18 maanden.

Op 22 zaterdagen volg je de lessen die worden gegeven door de docenten van STOC, die zelf ook al vele jaren werken in de kinderopvang.
6 maanden na de start van de opleiding begin je met een stage bij een erkend leerbedrijf voor de opleiding Pedagogisch Werk MBO3.
4 maanden na de start van de opleiding heb je een stageplaats geregeld.
Het is de bedoeling dat je zelf een stageplek zoekt. STOC zal de soorten organisaties aanwijzen die daarvoor in aanmerking komen.
Als je ondanks al jouw moeite toch geen stageplek kunt vinden, dan helpt STOC je een bij de opleiding passende stageplek te vinden.
Het aantal uren dat je stage gaat lopen is 60 uur.
Je kunt de stage lopen in goed overleg met het stagebedrijf. Het kan tijdens vakanties, op vrije avonden, in het weekend, zoals je het afstemt met het stagebedrijf.
Tijdens jouw leertraject krijg jij van de docent en begeleiders van STOC de ondersteuning die je nodig hebt en natuurlijk kun je ook veel vragen stellen aan jouw collega-gastouders.
Je maakt ook opdrachten samen met jouw collega-gastouders.
De opleiding PW3 Kinderopvang voor gastouders betekent niet alleen veel leren, maar het is ook goed voor het netwerk dat je met andere gastouders opbouwt.
Daarnaast doe je ontzettend veel brede ervaring op samen met jouw collega’s en kun je veel van wat je hebt geleerd en gedaan meteen toepassen in jouw werk als gastouder.
Natuurlijk wordt er speciaal voor de gastouders die deze opleiding volgen een Facebook groep opgericht waarin de docent(e)(n) en de leerlingen met elkaar kunnen klankborden over de lesstof en alles wat verder samenhangt met de opleiding PW3 Kinderopvang.

Na voltooiing van de opleiding PW3 Kinderopvang ontvangt u het diploma PW3 Kinderopvang van STOC met het CREBOnummer 25486.

Programma PW3 Kinderopvang voor gastouders