Kosten opleiding PW3 Kinderopvang voor gastouders

Kosten opleiding PW3 Kinderopvang voor gastouders

Kosten opleiding PW3 Kinderopvang voor gastouders

Kosten opleiding PW3 Kinderopvang voor gastouders

Je wordt opgeleid voor het diploma Pedagogisch Medewerker niveau 3 met CREBOnummer 25486.
Natuurlijk bent u heel benieuwd naar de kosten opleiding PW3 Kinderopvang voor gastouders.
De kosten van deze opleiding bedragen € 2.950,- voor de lessen inclusief thee en koffie.
De kosten van de opleiding kunnen ineens worden betaald, maar er kan ook een betalingsregeling worden afgesproken van maximaal 18 gelijke termijnen.

Daarnaast kun je een bedrag van € 369,- reserveren voor de boeken. De boeken worden bij de eerste les uitgereikt.
Als je een schriftelijke herkansing  wilt doen, bedragen de kosten daarvoor € 97,50. Voor een mondelinge herkansing van een schriftelijke examen betaal je € 180,-.

Duur opleiding ± 18 maanden
Instroomdiploma Helpende Zorg en Welzijn en soortgelijk, Verzorgende IG, afgebroken opleiding (S)PW3 (Kinderopvang) etc.
Lesdag Zaterdag, om de 3 à 4 weken
Aantal bijeenkomsten 22 bijeenkomsten met elk 2 blokken van 3 uur
Leslocatie In samenspraak met een gastouderbureau
Beroepspraktijkvorming (BPV) 60 uur bij een erkend leerbedrijf (bijv. woonzorgboerderij, vakantiepark of scouting)
Resultaat Landelijk erkend MBO3-diploma
Doorstroommogelijkheden Pedagogisch Werk niveau 4
Arbeidsmarkt Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal

Voorbeelden van BPV-opdrachten
• Het verzorgen van kinderen
• Richtlijnen voor lichamelijk contact
• Het bedenken van ontwikkelingsgerichte activiteiten
• Spelactiviteiten ontwikkelen/begeleiden
• Begeleiden van groepsactiviteiten
• Creatieve activiteiten onwikkelen/begeleiden
• Draaiboek voor sport en spel
• Boekenlijst samenstellen
• Maken van schema’s, lijsten, presentaties, overzichten van activiteiten

Zoals je leest zijn de studiebelasting en de kosten opleiding PW3 Kinderopvang voor gastouders goed te doen.

Fiscale aftrek van studiekosten minimaal 38% en maximaal 52%
Iedereen heeft recht op betaalbaar onderwijs.
Wanneer je een beroepsgerichte opleiding volgt, dan mag je alle studiekosten hiervoor als fiscale aftrekpost opvoeren als persoonsgebonden aftrek. Er geldt een drempel van € 250,-.
Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, studieboeken, naslagwerken, examengeld en overig studiemateriaal. De teruggaaf is afhankelijk van de belastingschijf waartegen jouw inkomen belast is en bedraagt minimaal 38% en maximaal 52%.
Tip
Wanneer je de betalingen verspreidt over 2 jaar, dan heb je twee keer te maken met de drempel van € 250,-. Dan is het financieel gezien interessanter om het bedrag dat je in 2016 niet kunt betalen uit je spaargeld te lenen en in 2017 deze lening versneld af te lossen. Zo heb je maar één keer de drempel van € 250,- opgebruikt.

Meld je daarom nu aan voor een informatieavond voor de opleiding PW3 Kinderopvang of schrijf je meteen in voor de opleiding PW3 Kinderopvang in Eindhoven.