PW3 Kinderopvang voor gastouders

Als gastouder ben je altijd druk met het opvangen van kinderen. Dit doe je met ontzettend veel plezier.
Natuurlijk wil je je verder ontwikkelen en volg je vaak cursussen waar je maar kunt. Je krijgt dan een certificaat van een kinderopvangopleider of van jouw gastouderbureau, maar zo'n certificaat heeft geen MBO- of HBO-status en een diploma PW3 Kinderopvang die te combineren is met het werk als gastouder bestaat ook niet, terwijl je daar wel behoefte aan hebt.
Je hebt de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, het Ervaringscertificaat Gastouderschap behaald, in de verpleging of verzorging gewerkt, maar geen specifieke kinderopvangopleiding voltooid. Daarom heb je altijd het knagende gevoel gehad van: "Ik wil meer kennis hebben van pedagogiek en van kinderopvang in algemene zin en het ook vertaald zien in een MBO3 diploma. Alleen is dat is voor mij niet te combineren met mijn werk als gastouder en als moeder."
Eigenlijk ben je op zoek naar een opleiding PW3 Kinderopvang, maar die is ver weg, duur en op tijden die jou en je gezin totaal niet uitkomen.
Ook wordt de cursus vaak op een doordeweekse dag in de avonduren gegeven. Dat is na een lange dag hard werken echt zwaar!
Toch blijft jouw wens altijd om een MBO3 diploma op het gebied van kinderopvang te behalen met een CREBOnummer.

STOC Opleidingen heeft de oplossing!
De opleiding pedagogisch werker kinderopvang MBO3 is nu helemaal op maat gemaakt voor gastouders. Daarom noemen wij deze ook PW3 Kinderopvang voor gastouders.
STOC houdt rekening met wat jij als gastouder al kunt en integreert wat je nog te leren hebt in jouw werk als gastouder.
Op deze manier leer je al werkend en maak je tijdens jouw werktijd de opdrachten om jouw werk als gastouder naar the next level te tillen.
Als je in 2017 begint met je MBO 3 opleiding PW3 Kinderopvang, dan heeft dat veel voordelen:
  • Je onderscheidt je van andere gastouders doordat je werkt aan je beroepshouding en zelfvertrouwen. Dit zorgt voor een professioneler houding naar de ouders;
  • Je staat steviger in je schoenen door je pedagogische kennis. Ouders zien jou nog meer als een autoriteit op het gebied van kinderopvang;
  • Je oefent met het voeren van “lastige gesprekken” met vraagouders, GGD, buren. Dit gaat je beter af, waardoor je sneller een positief resultaat behaalt;
  • Je hebt meer loopbaankansen zoals werken in andere sectoren van de kinderopvang en basisscholen. Hierdoor heb jij een beter CV.

Nieuws
Vanaf 14 januari 2017 gaat de opleiding PW3 Kinderopvang van start in Eindhoven.
Schrijf je dus snel in en doe ook mee!


Actualiteit
Je bent in het bezit van een ander diploma dat weinig raakvlakken heeft met jouw werk als gastouder. Toch mag je hiermee als gastouder aan de slag.
Je pedagogische kennis heb je opgedaan door veel (levens)ervaring op te doen, cursussen te volgen, delen van ervaringen met gastouders, cursussen intervisie te volgen etc. etc.
De overheid denkt na over wat te doen met de kwaliteit van kinderopvang en welke eisen er in de toekomst moeten gaan gelden voor gastouders.

Veranderingen
De gastouderopvang is de afgelopen 10 jaar enorm veranderd. De aantallen gastouders die zich professioneel willen ontwikkelen nemen toe.
De verschillen tussen het opleidingsniveau van gastouders en overige vormen van kinderopvang worden kleiner. Dat ziet de overheid ook.
Door veel gastouders is de afgelopen jaren de wens ge-uit dat zij graag een volwaardige opleiding willen voor de gastouders in plaats van veel korte cursussen en trainingen, die niet tot een landelijk erkend MBO-diploma leiden.
Daarnaast willen veel gastouders op de zaterdagen de opleiding kunnen volgen en zo min mogelijk stage-uren moeten maken. Zij doen immers genoeg ervaring op met hun werk als gastouder.
Als gastouder fungeer je qua zelfstandigheid op HBO-niveau.
Daar hoort toch een passend minimaal MBO3-diploma bij?

Kwaliteitsimpuls
De opleiding PW3 Kinderopvang geeft zeker een kwaliteitsimpuls aan jouw werk als gastouder.
Je merkt dat de opdrachten die voor de opleiding gemaakt worden direct invloed hebben op jouzelf en jouw opvang.
Je leert op een andere manier te kijken naar het pedagogisch klimaat, ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen, de veiligheid in huis, kennismakings-, intake- en feedbackgesprekken te voeren met de vraagouders, de aandacht te verdelen bij meerdere kinderen en bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen passende activiteiten aan te bieden.

Kijk snel verder!